Học ngành Quốc tế học để làm gì?

+ Để tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ về các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

+ Để biết được thế giới quanh bạn đang vận động như thế nào và có cách thức ứng xử phù hợp, hiệu quả.

Khoa Quốc tế học sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn với 3 chuyên ngành chính là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học và Châu Mĩ học. Tham gia học tập tại Khoa, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quốc tế học như: Lí luận và Lịch sử Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Kinh tế quốc tế, Luật pháp quốc tế, Lịch sử và văn hoá các quốc gia hàng đầu thế giới như Mĩ, Liên minh châu Âu – EU, và nhiều kĩ năng như Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại, Báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh… Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, bạn có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế, thạc sĩ châu Mĩ học do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước.

Về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Quốc tế học
  • Tiếng Anh: International Studies
 • Mã số ngành đào tạo: 52220212
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quốc tế học
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Studies
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Quốc tế học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quốc tế học có mục tiêu chung là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kĩ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/ quan hệ quốc tế.

Mục tiêu đào tạo cụ thể là trang bị cho sinh viên vừa có kiến thức đại cương về các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngành Quốc tế học. Với 3 chuyên ngành chính là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học và Châu Mĩ học, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quốc tế học như: Lí luận và Lịch sử Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Kinh tế quốc tế, Luật pháp quốc tế, Lịch sử và văn hoá các quốc gia hàng đầu thế giới như Mĩ, Liên minh châu Âu – EU, và nhiều kĩ năng như Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại, Báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh… Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế, thạc sĩ châu Mĩ học do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước.